Christchurch sightseeing - แสงสว่าง... ฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่า ถึงแม้เรารู้ว่ายังไงก็ต้องเจอพายุอีกลูกนะ ยังงัยก็ตามมันให้เราเตรียมพร้อมรับมือเสมอ...
{{tag}} 
Creative recognition auto-tagging will show Suggested Tags that were detected and recognized with a confidence of 75% or more.

แสงสว่าง... ฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่า ถึงแม้เรารู้ว่ายังไงก็ต้องเจอพายุอีกลูกนะ ยังงัยก็ตามมันให้เราเตรียมพร้อมรับมือเสมอ เราจะแข็งแกร่งขึ้นเสมอเมื่อเจอพายุแต่ละลูก... สู้ๆนะทุกคน #visitchristchurch #christchurchnz #Akaroa #qoutesoftheday

Instagram by maemeenoijb on Instagram